HMSREG är ett informationssystem som hjälper byggbranschen att arbeta för sund konkurrens och mot oseriösa aktörer.

Leverantör/UE i HMSREG

För att ett byggprojekt skall få en bra översikt över alla sina leverantörer och kunna säkerställa att regler och bestämmelser följs, så är HMSREG uppbyggt så att huvudentreprenören (eller byggherren) definierar och ställer krav på sina potentiella leverantörer/UE genom en Föranmälansprocess. Dessa krav skall inte bara uppfyllas när kontraktet signeras utan också under hela projekttiden.

HMSREG gör det enkelt och smidigt för huvudentreprenören att definiera de krav som skall ställas på leverantören och på personalen som används för leveransen. Samtidigt så är systemet snabbt och enkelt för leverantörerna när det gäller registrering, inloggning (på hmsreg.se), att få en inbjudan av huvudentreprenörens HMSREG-system samt att besvara de krav som ställts på dem för att kunna bli föranmälda. Informationen sparas i en egen databas för leverantören och kan (om man vill) återanvändas för andra projekt.

När du bjuds in till att delta i ett projekt, kommer du få en email.
Så länge huvudentreprenören skickar sin inbjudan till samma email som ditt konto har, så kommer de två kopplas samman.

När en leverantör/UE uppfyller de krav som ställs för det enskilda projektet, så upprättas ett certifikat som är giltigt så länge kraven uppfylls, eller under en förutbestämd period.

Hur kommer jag igång som leverantör?

Om ni skall vara UE på ett projekt som använder HMSREG så kommer det en inbjudan där ni skall fylla i en elektronisk Föranmälan för projektet. Detta görs på denna sida, och all information kan sparas och återanvändas. Huvudentreprenören anger de krav som skall uppfyllas för att kunna bli leverantör på ett projekt. HMSREG hjälper till att förenkla denna process och följer upp så att dessa krav uppfylls under leveransen till projektet.

Det är även från denna login-sida som du loggar in framöver. När du är inloggad har du översikt över alla era Föranmälanprocesser i HMSREG, och här inne finns även ytterligare hjälp för användning av systemet.

Om HMSREG - Enklare att vara seriös

De flesta byggherrar och huvudentreprenörer inom bygg och anläggning har bestämmelser och riktlinjer för att motverka osund konkurrens och oseriösa leverantörer.

I tillägg finns det lagar och förordningar och krav på leverantörerna som skall följas i ett projekt.

HMSREG säkerställer att ingen av dessa missas eller glöms bort i en hektisk projektvardag. I praktiken sker detta genom inhämtning och sammanställning av viktig leverantörs- och personalinformation tillsammans med digitalisering av relaterade arbetsprocesser. HMSREG ger en relevant översikt över nyckeltal och statistik för både enstaka projekt och företagets totala aktivitet.

Den senaste versionen av HMSREG är ett helt nyutvecklat system, baserat på ny arkitektur, som erbjuder interaktion mellan byggherre och entreprenör, en bättre och mer dynamisk företagsstruktur samt förbättrade rapporteringsmöjligheter.

Huvudentreprenörer och byggherrar kan bland annat:
  • få översikt över hela leverantörskedjan i en vald del av (eller över hela) projektet och enkelt skriva ut samordningsrapporter.
  • bjuda in nya leverantörer/UE till Föranmälan på projektet.
  • få tillgång till personallistor innan en leverantör har påbörjat sitt arbete (av GDPR-skäl gäller detta inte för byggherrar).
  • kontrollera att all personal har giltiga ID06-kort.
  • följa med att projektets leverantörer uppfyller de krav som ställts.
  • följa upp händelser och ärenden, tex användning av ogiltiga ID06-kort.
  • genomföra och dokumentera närvarokontroller på byggarbetsplatsen.
Leverantörer/UE kan:
  • förenkla processen för Föranmälan av personal genom registrering i förväg.
  • svara på de krav som efterfrågats för att bli kvalificerad som leverantör på ett projekt.
  • återanvända personallistor och information på nya framtida projekt.

Kontakt

Önskar du att veta mer om HMSREG?

Kontakta oss

HMSREG utvecklades av mjukvaruföretaget  Omega 365 och HMSREG AS. Design: Omega Design.